Upgrade maszynMimot dba o swoich Klientów. Aktualizacje i modyfikacje są możliwe nawet wiele lat po zakupie. Klient nie zostaje sam ze swoimi problemami.

Towary produkowane w Europie Made in Germany Towary produkowane w Europie

Mimot oferuje:

  • Aktualizacje oprogramowania
  • Rozszerzenie oprogramowania o dodatkowe moduły
  • Upgrade niektórych podzespołów maszyny w razie potrzeby
  • Wymianę lub upgrade kamer centrujących
  • Instalację dodatkowych głowic
  • Instalację dyspensera
  • Instalację chwytaka mechanicznego
  • Wykonanie i instalację nietypowych podajników
  • Wykonanie uzupełniających modułów specjalizowanych w miarę potrzeby


Co odróżnia maszyny Mimot'a od innych:
koncepcja budowy i cechy szczególne


Automaty


Wyposażenie i akcesoria


Moduły oprogramowania:
zarządzanie produkcją, optymalizujące,
statystyczne...


Dyspensery


Linie produkcyjne


Odcinki linii


Szkolenia


Serwis i hotline