Labem | Mimot - Szkolenia

Szkolenia

Labem | Mimot - Szkolenia

Zakup maszyny jest zawsze związany ze szkoleniem. Mimot oferuje profesjonalne szkolenia przed i po zakupie urządzeń.

Zakup maszyny jest zawsze związany ze szkoleniem. Mimot oferuje profesjonalne szkolenia przed i po zakupie urządzeń.

Co odróżnia maszyny Mimot’a od innych:

Labem | Mimot - Szkolenia

Szkolenia

Mimot oferuje szkolenia w zakresie:

  • Podstawowej obsługi automatu
  • Rozszerzonej obsługi automatu
  • Serwisu i konserwacji maszyn
  • Konwersji CAD i optymalizacji produkcji
  • Obsługi oprogramowania rozszerzonego o moduły zarządzające i śledzenia (traceability)
  • Podstawowej obsługi automatu
  • Rozszerzonej obsługi automatu
  • Serwisu i konserwacji maszyn
  • Konwersji CAD i optymalizacji produkcji
  • Obsługi oprogramowania rozszerzonego o moduły zarządzające i śledzenia (traceability)