Labem | Mimot - Upgrade maszyn

Upgrade maszyn

Labem | Mimot - Upgrade maszyn

Mimot dba o swoich Klientów. Aktualizacje i modyfikacje są możliwe nawet wiele lat po zakupie. Klient nie zostaje sam ze swoimi problemami.

Mimot dba o swoich Klientów. Aktualizacje i modyfikacje są możliwe nawet wiele lat po zakupie. Klient nie zostaje sam ze swoimi problemami.

Co odróżnia maszyny Mimot’a od innych:

Labem | Mimot - Upgrade maszyn

Upgrade

Mimot oferuje:

 • Aktualizacje oprogramowania
 • Rozszerzenie oprogramowania o dodatkowe moduły
 • Upgrade niektórych podzespołów maszyny w razie potrzeby
 • Wymianę lub upgrade kamer centrujących
 • Instalację dodatkowych głowic
 • Instalację dyspensera
 • Instalację chwytaka mechanicznego
 • Wykonanie i instalację nietypowych podajników
 • Wykonanie uzupełniających modułów specjalizowanych w miarę potrzeby
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Rozszerzenie oprogramowania o dodatkowe moduły
 • Upgrade niektórych podzespołów maszyny w razie potrzeby
 • Wymianę lub upgrade kamer centrujących
 • Instalację dodatkowych głowic
 • Instalację dyspensera
 • Instalację chwytaka mechanicznego
 • Wykonanie i instalację nietypowych podajników
 • Wykonanie uzupełniających modułów specjalizowanych w miarę potrzeby