Labem | Mimot - Oprogramowanie

Oprogramowanie

Labem | Mimot - Oprogramowanie

Moduły oprogramowania rozwinięte przez Mimota nie służą jedynie do sterowania maszynami. Możliwe jest rozwinięcie i zintegrowanie systemu informatycznego linii produkcyjnej z istniejącym systemem informatycznym Klienta np. z SAP. Dostępne są moduły zarządzające magazynem komponentów, systemy wspomagania i planowania produkcji. Odpowiedni dobór oprogramowania umożliwi i ułatwi odpowiednią gospodarkę magazynową, wspomoże dział planowania i zapewni kontrolę wykonania dyrektorom zarządzającym. Dział kontroli jakości i serwis również mogą skorzystać z oprogramowania Mimota. Zapewnione jest 100% śledzenie wsteczne (traceability). Jeśli macie Państwo specyficzne wymagania prosimy o kontakt. Spróbujemy rozwiązać Państwa problemy i dobrać odpowiednie moduły oprogramowania. Równocześnie oferujemy Państwu pakiet szkoleń odpowiedni do dobranych modułów oprogramowania.

Moduły oprogramowania rozwinięte przez Mimota nie służą jedynie do sterowania maszynami. Możliwe jest rozwinięcie i zintegrowanie systemu informatycznego linii produkcyjnej z istniejącym systemem informatycznym Klienta np. z SAP. Dostępne są moduły zarządzające magazynem komponentów, systemy wspomagania i planowania produkcji. Odpowiedni dobór oprogramowania umożliwi i ułatwi odpowiednią gospodarkę magazynową, wspomoże dział planowania i zapewni kontrolę wykonania dyrektorom zarządzającym. Dział kontroli jakości i serwis również mogą skorzystać z oprogramowania Mimota. Zapewnione jest 100% śledzenie wsteczne (traceability). Jeśli macie Państwo specyficzne wymagania prosimy o kontakt. Spróbujemy rozwiązać Państwa problemy i dobrać odpowiednie moduły oprogramowania. Równocześnie oferujemy Państwu pakiet szkoleń odpowiedni do dobranych modułów oprogramowania.

Co odróżnia maszyny Mimot’a od innych:

Labem | Mimot - Oprogramowanie

Moduły sterujące i zarządzające

MimExplorer

MimExplorer integruje w sobie wszystkie pozostałe moduły oprogramowania. System można indywidualnie dopasować do wymagań użytkownika. System jest sterowany poprzez panel dotykowy. Oprogramowanie korzysta z interfejsu Windows i jest bardzo intuicyjne w obsłudze.

MimCAD

MimCAD zapewnia konwersję danych CAD i umożliwia szybkie programowanie automatu. Obsługuje większość typowych formatów danych.

MimEdit

MimEdit to program do edycji biblioteki komponentów. Graficzny interfejs bardzo ułatwia wprowadzanie nietypowych detali. W tym module określa się również biblioteki dyspensera.

MimPrep

MimPrep służy do zarządzania podajnikami i komponentami. Może również zostać zintegrowany z programem służącym do zarządzania magazynem komponentów. Zarządza uzbrajaniem podajników na podstawie dziennego planu produkcji. Sterowanie odbywa się ze zdalnego komputera PC podłączonego do sieci. Moduł umożliwia drukowanie etykiet kodu kreskowego. Dostarcza graficznych informacji o używanych podajnikach i komponentach.

MimJob

MimJob zarządza danymi dotyczącymi wykonywanych zadań i komponentów. Zapewnia dostęp do danych statystycznych i zapewnia interfejs do systemów PPS. Udostępnia dane dotyczące produkcji, przestojów, zużycia komponentów i wydajności systemu. Umożliwia zaplanowanie wielkości produkcji dla danego zadania, terminu jego wykonania i priorytetu. Pozwala na zarządzanie magazynem komponentów - ustawienie zamówień, poziomu ostrzeżeń o niskim stanie magazynu, minimalnego poziomu magazynowego.

MimOpt

MimOpt optymalizuje kolejność wykonywania zadań w zależności od aktualnego stanu uzbrojenia maszyn i nadanych priorytetów oraz narzuconych terminów wykonania zadań.

MimFill

MimFill udostępnia informacje o stanie zapełnienia i użycia wszystkich podajników w linii.

MimTrace

MimTrace zbiera dane i udostępnia raporty o poszczególnych płytkach (traceability). Umożliwia wsteczne śledzenie wykonywanych zadań. Jeœli płytki są zaopatrzone w kod kreskowy, można prześledzić, kiedy były wykonywane i jakich komponentów użyto.

MimBalan

MimBalan to moduł służący do rozdzielania zadań pomiędzy kilka automatów pracujących w linii. Z poziomu tego modułu cała linia jest widoczna jako pojedynczy automat. Podział zadań odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu uzbrojenia poszczególnych maszyn.

Labem | Mimot - Oprogramowanie

Moduły diagnostyczne

MimDiag

MimDiag to moduł służący do kontroli i diagnozowania stanu automatu. Wszystkie obwody sterujące są na bieżąco kontrolowane, zaś ich stan wyświetlany w postaci graficznej.

MimCal

MimCal to moduł automatycznej kalibracji. Zapewnia utrzymanie optymalnego stanu maszyny i udostępnia dokumentację działania maszyny.

MimAccess

MimAccess zapewnia zdalny dostęp do systemu. Jest nieocenioną pomocą dla użytkowników, umożliwia również zdalną diagnostykę w przypadku wystąpienia problemów lub awarii.