Labem | Mimot - Serwis i hotline

Serwis i hotline

Labem | Mimot - Serwis i hotline

Firma Labem jest przedstawicielem firmy Mimot na rynku polskim. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Firma Labem jest przedstawicielem firmy Mimot na rynku polskim. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Co odróżnia maszyny Mimot’a od innych:

Labem | Mimot - Serwis i hotline

Serwis i hotline

Zgłaszanie usterek

Standardowo czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Dla Państwa wygody proponujemy dodatkowo okresowe konserwacje maszyn. Mimot wspomaga i przyspiesza proces diagnozowania oferując pakiety oprogramowania serwisowego, diagnostycznego, kalibracyjnego i dostępu zdalnego. Rekomendujemy instalację oprogramowania:

  • MimDiag – do kontroli i diagnozowania stanu automatu
  • MimCal – do automatycznej kalibracji
  • MimAccess – zapewnia zdalny dostęp do systemu


Dla Państwa wygody dostępny jest Hotline u producenta oraz bezpośredni kontakt z technikiem (w języku polskim).

Standardowo czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki. Dla Państwa wygody proponujemy dodatkowo okresowe konserwacje maszyn. Mimot wspomaga i przyspiesza proces diagnozowania oferując pakiety oprogramowania serwisowego, diagnostycznego, kalibracyjnego i dostępu zdalnego. Rekomendujemy instalację oprogramowania:

  • MimDiag – do kontroli i diagnozowania stanu automatu
  • MimCal – do automatycznej kalibracji
  • MimAccess – zapewnia zdalny dostęp do systemu


Dla Państwa wygody dostępny jest Hotline u producenta oraz bezpośredni kontakt z technikiem (w języku polskim).